Een in de Randstad gevestigd gwwbedrijf met een omzet van ca. 2 tot 5 miljoen euro en een personeelsbestand van 20 tot 50 personen. Opdrachten zijn voornamelijk afkomstig vanuit gemeentelijke overheden en provincies. De onderneming beschikt over een goed gevulde orderportefeuille.